Gửi tiền - Rút tiền

gettyimages-827283170-640x640.jpg
Deposit-withdrawal-procedure-vt.jpg

Thủ tục đặt cọc

1. Nhấn nút gửi tiền.
 

2. Nhập số tiền bạn muốn gửi.
 

3. Tải phiếu chuyển tiền lên và nhấn xác nhận.

Thủ tục rút tiền

1. Nhấn nút rút tiền.

2. Nhập số tiền bạn muốn rút và bấm xác nhận.